Procvičování matematiky online | Jak začít?
Algebra

Lineární rovnice

Slovní úlohy - zlomky

Když neznámé číslo vydělím 2, přičtu 5, výsledek vynásobím 3 a nakonec odečtu polovinu neznámého čísla, dostanu 35. Jaké je neznámé číslo?

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Na základě zadání sestavím rovnici, kde neznámé číslo označím x.

(\(x\over2\) + 5) ∙ 3 - \(x\over2\) = 35
\(3x\over2\) + 15 - \(x\over2\) = 35 / ∙ 2
3x + 30 - x = 70
2x = 40
x = 20

Neznámé číslo je 20
20
Postup řešení:
Na základě zadání sestavím rovnici, kde neznámé číslo označím x.

(\(x\over2\) + 5) ∙ 3 - \(x\over2\) = 35
\(3x\over2\) + 15 - \(x\over2\) = 35 / ∙ 2
3x + 30 - x = 70
2x = 40
x = 20

Neznámé číslo je 20

14051

příkladů

17885

žáků

1336

tříd

1085

učitelů