Procvičování matematiky online | Jak začít?
Úvod » Podmínky užití

Podmínky užití

 

Využívání programu MATEMATIK


Při používání služeb je nutné respektovat veškeré podmínky, které jsou v rámci služby k dispozici.

Poskytovatelem služeb programu MATEMATIK a provozovatelem stránek www.matematik.cz je Mgr. Jiří Tuza, IČO 75932644, se sídlem Jičínská 543, Příbor, 74258.

Poskytovatel je majitelem autorských práv k programu MATEMATIK, tj. především ke všem textům, cvičením a příkladům užitým v programu, které podléhají ochraně autorského práva.

Naše služby nesmíte zneužívat kopírováním, prodejem nebo distribucí bez předešlého souhlasu. Používáním služeb nenabýváte práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete.

V souvislosti s používáním služeb Vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.


Váš účet v programu MATEMATIK


K plnému využití programu je nutná registrace účtu.

Doporučujeme nepředávat heslo jiné osobě a dbát na zabezpečení svého účtu. Za aktivity probíhající na Vašem účtu nesete plnou odpovědnost.

Využívání služeb bez registrace je omezeno na základní procvičování a je limitován maximální počet 30 spočítaných příkladů za den. Pokud máte zájem o účet s neomezenými možnostmi procvičování, je nutné pořídit licenci dle aktuálně platných podmínek.

Bezplatnou zkušební verzi učitelského účtu můžete využívat po omezenou dobu 2 měsíců, během kterých můžete se svou třídou vyzkoušet veškeré funkce. Po uplynutí této doby již nemůžete bezplatnou zkušební verzi využívat.


Změny služeb a jejich ukončení


Program MATEMATIK neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat nové funkce systémů, nová cvičení a nový obsah.

Používání našich služeb můžete kdykoli ukončit a požádat o likvidaci Vašeho účtu.


Odpovědnost za obsah


Příklady v programu MATEMATIK prošly kontrolou třech nezávislých osob. I přes důkladnou kontrolu ale nemůžeme zaručit bezchybnost programu. Zároveň oceníme jakoukoliv zpětnou vazbu a případné nedostatky ihned upravíme.

 

Informace o těchto podmínkách


Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb.

Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi Vámi a programem MATEMATIK. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

14051

příkladů

18387

žáků

1361

tříd

1101

učitelů