Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Přirozená čísla

Pořadí početních operací

3 + (3 - 2) ∙ 2 ∙ (2 + 5)

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Nejprve spočítáme "závorky" a poté postupně "násobení" a na závěr "sčítání".
3 + (3 - 2) ∙ 2 ∙ (2 + 5) = 3 + 1 ∙ 2 ∙ 7 = 3 + 14 = 17
Postup řešení:
Nejprve spočítáme "závorky" a poté postupně "násobení" a na závěr "sčítání".
3 + (3 - 2) ∙ 2 ∙ (2 + 5) = 3 + 1 ∙ 2 ∙ 7 = 3 + 14 = 17

14051

příkladů

17885

žáků

1336

tříd

1085

učitelů