Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Trojúhelník

Pythagorova věta

Jirka přeplaval řeku širokou 60 metrů. Snažil se plavat rovně, ale vlivem silného proudu vystoupil na druhém břehu o 25 metrů po proudu dál, než kde začal. Kolik metrů ve skutečnosti uplaval?

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Šířka řeky, délka plavby a vzdálenost, kterou Jirka urazil po proudu tvoří pravoúhlý trojúhelník (dle obrázku v zadání).
Délka plavby = \(\sqrt{60^2 + 25^2}\)
Délka plavby = \(\sqrt{4225}\)
Délka plavby = 65 m
m
65
Postup řešení:
Šířka řeky, délka plavby a vzdálenost, kterou Jirka urazil po proudu tvoří pravoúhlý trojúhelník (dle obrázku v zadání).
Délka plavby = \(\sqrt{60^2 + 25^2}\)
Délka plavby = \(\sqrt{4225}\)
Délka plavby = 65 m

0

14051

příkladů

18626

žáků

1375

tříd

1112

učitelů