Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Kosočtverec a kosodélník

Obsah kosočtverce a kosodélníku

Obsah kosodélníku je 78 \(cm^2\), výška (vb) je 6 cm, jaká je délka strany b?

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Obsah spočítáme jako S = b · vb
Pokud známe obsah a výšku kosočverce, délku strany spočítáme jako:
b = S : vb
b = 78 : 6
b = 13 cm
cm
13
Postup řešení:
Obsah spočítáme jako S = b · vb
Pokud známe obsah a výšku kosočverce, délku strany spočítáme jako:
b = S : vb
b = 78 : 6
b = 13 cm

14051

příkladů

18626

žáků

1375

tříd

1112

učitelů