Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Krychle a kvádr

Objem kvádru

Objem kvádru je 45 \(cm^3\). Hrana a = 5 cm a hrana c = 3 cm. Kolik měří hrana b?

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Objem kvádru spočítáme jako:
V = a · b · c
Po dosazení do vzorečku:
45 = 5 · b · 3
45 = 15 · b
Za b je nutné dosadit 3 cm.
cm
3
Postup řešení:
Objem kvádru spočítáme jako:
V = a · b · c
Po dosazení do vzorečku:
45 = 5 · b · 3
45 = 15 · b
Za b je nutné dosadit 3 cm.

14051

příkladů

18626

žáků

1375

tříd

1112

učitelů