Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Trojčlenka

Trojčlenka - počítání

Auto jelo průměrnou rychlostí 80 km/h a trasu 200 km ujelo za 2,5 hod. Jak dlouho by auto jelo stejnou trasu, pokud by přesně v polovině zvýšilo rychlost na 100 km/h?

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Jedná se o nepřímou úměru (čím rychleji, tím méně hod.). Nejprve spočítáme druhou část cesty

80 km/h ... 1,25 hod
100 km/h ... x hod

x = 1,25 ∙ 80 : 100
x = 1

Cesta by trvala 2,25 hod (1 + 1,25)
hod
2,25
Postup řešení:
Jedná se o nepřímou úměru (čím rychleji, tím méně hod.). Nejprve spočítáme druhou část cesty

80 km/h ... 1,25 hod
100 km/h ... x hod

x = 1,25 ∙ 80 : 100
x = 1

Cesta by trvala 2,25 hod (1 + 1,25)

0

14051

příkladů

18626

žáků

1375

tříd

1112

učitelů