Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Kruh a kružnice

Obvod kruhu (délka kružnice)

Vypočítej obvod kruhu, pokud víme, že poloměr r = 5 cm. (Pro výpočet se π = 3,14).

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
o = 2 · π · r
o = 2 · 3,14 · 5
o = 31,4 cm
cm
31,4
Postup řešení:
o = 2 · π · r
o = 2 · 3,14 · 5
o = 31,4 cm

14051

příkladů

18567

žáků

1371

tříd

1107

učitelů