Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Dělitelnost

Nejmenší společný násobek

Taneční skupina vytvářela skupiny v choreografii po třech, čtyřech a šesti. Vždy ale jeden tanečník zbyl. Kolik nejméně bylo tanečníků v celé skupině?
Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Nejprve najdeme nejmenší společný násobek čísel 3, 4 a 6 (výsledkem je 12). Jelikož vždy jeden zbyl, musíme k výsledku přičíst 1 a získáme počet tanečníků 13.
13
Postup řešení:
Nejprve najdeme nejmenší společný násobek čísel 3, 4 a 6 (výsledkem je 12). Jelikož vždy jeden zbyl, musíme k výsledku přičíst 1 a získáme počet tanečníků 13.

14051

příkladů

18567

žáků

1371

tříd

1107

učitelů