Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Racionální čísla

Vztah zlomků a desetinného čísla

Převeď zlomek \(186\over93\) na desetinné číslo

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Výsledek získáme vydělením čitatele jmenovatelem, nebo můžeme postřehnout, že čitatel je dvakrát větší než jmenovatel a zlomek rovnou zkrátíme na \(2\over1\), neboli 2.
2
Postup řešení:
Výsledek získáme vydělením čitatele jmenovatelem, nebo můžeme postřehnout, že čitatel je dvakrát větší než jmenovatel a zlomek rovnou zkrátíme na \(2\over1\), neboli 2.

14051

příkladů

18626

žáků

1375

tříd

1112

učitelů