Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Racionální čísla

Vztah zlomků a desetinného čísla

Převeď -0,06 na zlomek (záporné znaménko - zapiš do čitatele)

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Do čitatele opíšeme číslo bez desetinné čárky (nuly na začátku nepíšeme) a do jmenovatele 1 a tolik nul, kolik desetinných míst má desetinné číslo.

-\(6\over100\)
Postup řešení:
Do čitatele opíšeme číslo bez desetinné čárky (nuly na začátku nepíšeme) a do jmenovatele 1 a tolik nul, kolik desetinných míst má desetinné číslo.

14051

příkladů

18567

žáků

1371

tříd

1107

učitelů