Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Kruh a kružnice

Obsah kruhu

Vypočítej průměr kruhu d, pokud víme, že obsah S = 0,785 \(cm^2\). (Pro výpočet se π = 3,14).

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
S = π\(r^2\)
Nejprve vyjádříme poloměr r
r = \(\sqrt{S \over π}\)
r = \(\sqrt{0,785 \over 3,14}\)
r = \(\sqrt{0,25}\)
r = 0,5 cm

Průměr je roven dvojnásobku poloměru.
d = 2r = 2 · 0,5 = 1 cm
cm
1
Postup řešení:
S = π\(r^2\)
Nejprve vyjádříme poloměr r
r = \(\sqrt{S \over π}\)
r = \(\sqrt{0,785 \over 3,14}\)
r = \(\sqrt{0,25}\)
r = 0,5 cm

Průměr je roven dvojnásobku poloměru.
d = 2r = 2 · 0,5 = 1 cm

0

14051

příkladů

18626

žáků

1375

tříd

1112

učitelů