Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Kruh a kružnice

Obsah kruhu

Vypočítej obsah kruhu, pokud víme, že průměr d = 6 cm. (Pro výpočet se π = 3,14).

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
d = 6 cm
r = \(d\over2\) = \(6\over2\) = 3 cm

S = π\(r^2\)
S = 3,14 · \(3^2\)
S = 3,14 · 9
S = 28,26 \(cm^2\)
\(cm^2\)
28,26
Postup řešení:
d = 6 cm
r = \(d\over2\) = \(6\over2\) = 3 cm

S = π\(r^2\)
S = 3,14 · \(3^2\)
S = 3,14 · 9
S = 28,26 \(cm^2\)

0

14051

příkladů

18567

žáků

1371

tříd

1107

učitelů