Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Krychle a kvádr

Povrch kvádru

Vypočítej povrch kvádru o následujících délkách hran. a = 10 cm, b = 0,8 cm, c = 0,7 cm.

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
S = 2 · (a · b + a · c + b · c)
S = 2 · (10 · 0,8 + 10 · 0,7 + 0,8 · 0,7)
S = 2 · (8 + 7 + 0,56)
S = 2 · 15,56
S = 31,12 \(cm^2\)
\(cm^2\)
31,12
Postup řešení:
S = 2 · (a · b + a · c + b · c)
S = 2 · (10 · 0,8 + 10 · 0,7 + 0,8 · 0,7)
S = 2 · (8 + 7 + 0,56)
S = 2 · 15,56
S = 31,12 \(cm^2\)

14051

příkladů

18567

žáků

1371

tříd

1107

učitelů