Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Trojčlenka

Trojčlenka - počítání

\(1\over2\) hodin práce dělníka stojí .......... 70 Kč

8 hodin práce dělníka stojí .......... x Kč

 

Vypočítej hodnotu x

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Můžeme využít trojčlenku (přímou úměru):
x = 70 ∙ 8 : \(1\over2\)
x = 1120 Kč
1 120
Postup řešení:
Můžeme využít trojčlenku (přímou úměru):
x = 70 ∙ 8 : \(1\over2\)
x = 1120 Kč

0

14051

příkladů

18567

žáků

1371

tříd

1107

učitelů