Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Racionální čísla

Vztah zlomků a desetinného čísla

-0,02 = -\(1\over5\)

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Zlomek -\(1\over5\) můžeme rozšířit na desetinný zlomek: -\(1\over5\) · \(2\over2\) = -\(2\over10\) = -0,2
Postup řešení:
Zlomek -\(1\over5\) můžeme rozšířit na desetinný zlomek: -\(1\over5\) · \(2\over2\) = -\(2\over10\) = -0,2

14051

příkladů

18567

žáků

1371

tříd

1107

učitelů