Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Desetinná čísla

Dělení desetinných čísel

Na hokejových zápasech týmu Růžových sršňů měřili statistiku, jak často padne v průměru gól. Zjistili, že jeden gól padne každých 0,2 hodin. Kolik gólů v průměru padne za zápas, který trvá jednu hodinu?
Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Hodinu vydělíme průměrem, jak často padá gól (1 : 0,2 = 5). Nebo můžeme převést 0,2 hodin na minuty (12 minut) a jednu hodinu na 60 minut a spočítat 60 : 12 = 5.
5
Postup řešení:
Hodinu vydělíme průměrem, jak často padá gól (1 : 0,2 = 5). Nebo můžeme převést 0,2 hodin na minuty (12 minut) a jednu hodinu na 60 minut a spočítat 60 : 12 = 5.

14051

příkladů

18594

žáků

1372

tříd

1109

učitelů