Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Úhly

Dopočítávání velikosti úhlu

Dopočítej úhel beta. (Na obrázku protíná přímka dvě rovnoběžky).

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Nejprve dopočítáme vedlejší úhel. Poté využijeme pravidlo shodných souhlasných úhlů.
°
90
Postup řešení:
Nejprve dopočítáme vedlejší úhel. Poté využijeme pravidlo shodných souhlasných úhlů.

14051

příkladů

18594

žáků

1372

tříd

1109

učitelů