Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Celá čísla

Sčítání a odčítání celých čísel

Do autobusu MHD nastoupilo na první zastávce 15 osob. Na druhé 6 vystoupilo a 3 nastoupili. Na třetí zastávce pouze 5 osob nastoupilo. Kolik bylo v autobuse osob po této zastávce (včetně jednoho řidiče)?
Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Úlohu zapíšeme jako 15 - 6 + 3 + 5 + 1 = 18. Pozor, nesmíme zapomenout na řidiče.
osob
18
Postup řešení:
Úlohu zapíšeme jako 15 - 6 + 3 + 5 + 1 = 18. Pozor, nesmíme zapomenout na řidiče.

14051

příkladů

18594

žáků

1372

tříd

1109

učitelů