Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Trojúhelník

Pythagorova věta

Na obrázku je dán rovnoramenný trojúhelník ABC s rameny a,b o délce 13 cm a výškou vc o délce 12 cm. Spočítej délku strany c.

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Pata výšky Vc dělí stranu c na půl. Pomocí Pythagorovy věty spočítáme polovinu délky strany c (viz obrázek).
\(c\over2\) = \(\sqrt{a^2 - vc^2}\)
\(c\over2\) = \(\sqrt{13^2 - 12^2}\)
\(c\over2\) = 5 cm
c = 2 · 5 = 10 cm
cm
10
Postup řešení:
Pata výšky Vc dělí stranu c na půl. Pomocí Pythagorovy věty spočítáme polovinu délky strany c (viz obrázek).
\(c\over2\) = \(\sqrt{a^2 - vc^2}\)
\(c\over2\) = \(\sqrt{13^2 - 12^2}\)
\(c\over2\) = 5 cm
c = 2 · 5 = 10 cm

0

14051

příkladů

18594

žáků

1372

tříd

1109

učitelů