Procvičování matematiky online | Jak začít?
Aritmetika

Racionální čísla

Počítání s racionálními čísly

Sud o objemu 1,6 hl se má naplnit ze \(3\over4\) vodou. Kolik minut se bude plnit, pokud hadicí přiteče \(2\over3\) litru za sekundu?

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
\(3\over4\) z 1,6 hl je 1,2 hl = 120 l. Za sekundu přiteče \(2\over3\) litru. Abychom spočítali, za kolik sekund jej naplníme, musíme celkový objem vydělit přítokem vody za sekundu. 120 : \(2\over3\) = 180 s, neboli 3 min.
min
3
Postup řešení:
\(3\over4\) z 1,6 hl je 1,2 hl = 120 l. Za sekundu přiteče \(2\over3\) litru. Abychom spočítali, za kolik sekund jej naplníme, musíme celkový objem vydělit přítokem vody za sekundu. 120 : \(2\over3\) = 180 s, neboli 3 min.

14051

příkladů

18594

žáků

1372

tříd

1109

učitelů