Procvičování matematiky online | Jak začít?
Geometrie

Kosočtverec a kosodélník

Obsah kosočtverce a kosodélníku

Eliška a Jindra si na zahradě postavili dřevěný bunkr a na podlahu chtěli dát koberec. Původně měl celý bunkr čtvercový půdorys, ale ten se při stavbě pokřivil a nakonec se z něj stal kosočtverec. Když změřili vzdálenost z jednoho rohu do protějšího rohu, naměřila 4 metry. Vzdáleno druhých dvou protilehlých rohů byla 3,5 metrů. Kolik \(m^2\) koberce Jindra a Eliška potřebují na pokrytí celé podlahy?

Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit.
Postup řešení:
Vzdálenost protilehlých rohů představují délky úhlopříček. Obsah spočítáme jako:
S = \(e · f\over2\)
S = \(4 · 3,5\over2\)
S = 7 \(m^2\)
\(m^2\)
7
Postup řešení:
Vzdálenost protilehlých rohů představují délky úhlopříček. Obsah spočítáme jako:
S = \(e · f\over2\)
S = \(4 · 3,5\over2\)
S = 7 \(m^2\)

14051

příkladů

18594

žáků

1372

tříd

1109

učitelů